Tymes4

Partnerschap & kwaliteit

Naast alle garanties en service levels onderscheidt Ormer ICT zich vooral door partner te zijn van haar klanten. Juist als er iets gebeurt wat niet is voorzien is het zaak om een partner te hebben die meedenkt. Een partner die zich niet verschuilt achter gehaalde SLA’s, maar die mee onderneemt, pro-actief waarschuwt en adviseert.

Ormer ICT is zelf een MKB-ondernemer en snapt daarmee als geen ander hoe de dynamiek is bij haar klanten. Structuur en borging van processen zijn belangrijk in IT-beheer, maar mogen nooit in de weg zitten in het pragmatisch mee-ondernemen!

Ormer ICT - Partnerschap & Kwaliteit

Met deze certificeringen wordt aangetoond dat de kwaliteit van de dienstverlening en het personeel bij Ormer ICT blijvend de hoogste prioriteit heeft.

ISO 9001 Kwaliteitsmanagement
Zowel Ormer ICT Outsourcing BV – onze beheertak – als Ormer ICT Staffing BV – onze detacheringstak – zijn ISO 9001 gecertificeerd. Het ISO 9001 certificaat staat voor de internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Daarnaast zorgt het voor een gestructureerde en overzichtelijke bedrijfsvoering. Het ISO 9001-certificaat blijft 3 jaar geldig, hierbij worden tussentijds audits uitgevoerd. Met deze tussentijdse toetsing blijft gegarandeerd dat er wordt voldaan aan de strengste kwaliteitseisen en dat het continu verbeteren van werkprocessen is verankerd in de organisatie.

NEN 4400 Stichting Normering Arbeid
Ormer ICT Staffing BV is NEN 4400 gecertificeerd. Het NEN 4400 certificaat geeft een norm weer van de Stichting Normering Arbeid, deze toont aan dat het inlenen van arbeid en uitbesteden van werk op correcte manier wordt uitgevoerd. Ormer ICT wordt gecontroleerd op de aangifte en afdracht van loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies. Daarnaast wordt onderzocht of de personeelsadministratie volledig correct wordt gevoerd.

ISO 27001 Informatiebeveiliging
Ormer ICT Outsourcing BV is ISO 27001 gecertificeerd. Het ISO 27001 certificaat toont aan dat onze informatiebeveiliging op orde is. Naast fysieke beveiliging, is ook onze (mobiele) apparatuur beveiligd, ons personeel en onze leveranciers zijn gescreend en voor onze bezoekers geldt een meldingsplicht. Bovendien hanteren we strikte procedures voor gevoelige data.